English فارسی

سنگ برگ


تولید و فرآوری شده با سنگهای طبیعی ضخامت پایین

ابعاد قابل سفارش :اسلب و ابعاد سفارشی

ضخامت : یک تا پنج میلیمتر

جهت استفاده و اجرا در کاربری های : دیوار، کانتر، سقف، ستون و …

اجرا بصورت چسب،خشک و فریم