English فارسی

طبیعی فرآوری شده


تولید و فرآوری شده با استفاده از سنگهای طبیعی، مواد و تجهیزات خاص

ابعاد قابل سفارش : آزاد

ضخامت : یک میلیمتر تا حجم

جهت استفاده و اجرا در کاربری های : دیوار، کانتر، سقف، ستون و ...

اجرا بصورت ملات، اسکوپ، چسب، خشک و فریم و یا همراه با پیچ