English فارسی

کوارتز


تولید و فرآوری شده با دانه های ویژه کوارتز و رزین های مهندسی

ابعاد قابل سفارش : 20/20-20/40-40/40-60/40-80/40 وچهل طول

ضخامت : دوازده تا سی میلیمتر

جهت استفاده و اجرا در کاربری های : نما، دیوار، راه پله، قرنیز و …

اجرا بصورت اسکوپ، چسب، خشک و فریم و یا همراه با پیچ