English فارسی

بادبر مصنوعی


تولید و فرآوری شده با پودرسنگ طبیعی و سیمان ویژه

ابعاد قابل سفارش : 14/21-14/42-28/42

ضخامت : بیست تا چهل میلیمتر

جهت استفاده و اجرا در کاربری های : نما، دیوار، راه پله، قرنیز و …

اجرا بصورت ملات، اسکوپ و چسب