English فارسی

کوارتز


تولید و فرآوری شده با دانه های سنگ کوارتز و رزین های مهندسی

ابعاد قابل سفارش : اسلب ، عرض شصت

ضخامت : دوازده تا سی میلیمتر

جهت استفاده و اجرا در کاربری های : کانتر و میزهای خانگی، اداری، بانکی و حتی آزمایشگاهی