English فارسی

تراوکس


تولید و فرآوری شده با پودر های خاص سنگ طبیعی و سیمان ویژه

ابعاد قابل سفارش : 20/20-20/40-40/40-60/40-80/40

ضخامت : هجده تا هفتاد میلیمتر

جهت استفاده و اجرا در کاربری های : کف پارکینگ، کف راه رو ، سالن و …

اجرا بصورت ملات، چسب،خشک و فریم